ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΙΧ (Επιβατικό Αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης)
ΦΙΧ ≤ 3.5τ (Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης λιγότερο απο 3.5 τόνους)
ΦΔΧ ≤ 3.5τ (Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης λιγότερο απο 3.5 τόνους)

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο

ΑΝΑΡΙΘΜΑ

Εισαγωγής

 • Άδεια Εξωτερικού
 • Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχήματος από το Τελωνείο

ΟΔΔΥ

 • Πιστοποιητικό κυριότητας οχήματος

ΥΓΡΑΕΡΟΚΙΝΗΤΑ (Αρχικός έλεγχος – Ειδικός έλεγχος διασκευής για σύστημα υγραεριοκίνησης)

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ισχύον ΔΤΕ προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (εάν υπάρχει)
 • Ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
 • Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη μηχανικού (όχι παλαιότερη του ενός μηνός)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του εγκαταστάτη μηχανικού
 • Άδεια λειτουργίας του συνεργείου όπου υλοποιήθηκε η εγκατάσταση
 • Δήλωση Συμμόρφωσης για το σύστημα, ελληνική μετάφραση και αγγλικό κείμενο
 • Σχέδια εγκατάστασης του συστήματος
 • Απόδειξη της εγκατάστασης (ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία εγκατάστασης)

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΤΑ (Μόνο για Περιοδικό Έλεγχο)

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Για να περάσει ΙΚΤΕΟ πρέπει να αναγράφετε στην Α.Κυκλ. οτι είναι υγραεριοκίνητο
 • Αρχική υπεύθυνη δήλωση εγκατάστασης υγραερίου

ΕΚΟΥΣΙΟΣ

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Αίτηση στο ΚΤΕΟ για διενέργεια μερικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο σύστημα φρένων
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο (για ελληνικές πινακίδες)
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (για ελληνικές πινακίδες)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΦΙΧ > 3.5τ (Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης άνω των 3.5 τόνων)

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο
 • Βεβαίωση ταχογράφου (ισχύς 2 χρόνια)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας

ΦΔΧ > 3.5τ (Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης άνω των 3.5 τόνων)

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο
 • Βεβαίωση ταχογράφου (ισχύς 2 χρόνια)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας

ΛΙΧ (Λεωφορεία Ιδιωτικής Χρήσης άνω των 9 επιβατών)

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου (ισχύς 2 χρόνια)
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας

ΛΔΧ (Λεωφορία Δημόσιας Χρήσης)

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου (ισχύς 2 χρόνια)
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας του περιοριστή ταχύτητας

ADR

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο
 • Βεβαίωση ταχογράφου (ισχύς 2 χρόνια)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας
 • Πιστοποιητικό ADR (ισχύς 1 χρόνος)
 • Φύλλο δοκιμών ADR (ισχύς 3 χρόνια)
 • Για δεξαμενές: Πιστοποιητικό ογκομέτρησης (ισχύς 10 χρόνια)

ATP

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο
 • Βεβαίωση ταχογράφου (ισχύς 2 χρόνια)
 • Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας
 • Πιστοποιητικό ATP (ισχύς 6 χρόνια)

ΕΚΟΥΣΙΟΣ

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Αίτηση στο ΚΤΕΟ για διενέργεια μερικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο σύστημα φρένων
 • Δ.Τ.Ε. από προηγούμενο έλεγχο (για ελληνικές πινακίδες)
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (για ελληνικές πινακίδες)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ABS (Σύστημα Αντιεμπλοκής Πέδησης)

Οχήματα με προεγκατεστημένο ABS

 • Αίτηση στο ΚΤΕΟ για διενέργεια μερικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο σύστημα φρένων
 • Άδεια Κυκλοφορίας ή Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου + Αντίγραφο Ξένης Άδειας Κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Ισχύον Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικόύ Ελέγχου) - για κυκλοφορούντα οχήματα
 • Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη τοποθέτησης συστήματος ABS

Οχήματα με εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS

 • Άδεια Κυκλοφορίας ή Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου + Αντίγραφο Ξένης Άδειας Κυκλοφορίας (εάν υπάρχει)
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Ισχύον Δ.Τ.Ε. (Δελτίο Τεχνικόύ Ελέγχου) - για κυκλοφορούντα οχήματα
 • Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ABS με αναλυτικό σχεδιάγραμμα και την έγκριση τύπου ή το φύλλο δοκιμών (test report)
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας ABS απο εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή ABS
 • Πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς καινούργιου συστήματος, που θα αναγράφει αριθμό κυκλοφορίας ή αριθμό πλαισίου, και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του ABS.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Προηγούμενο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΑΞΙ

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Βεβαίωση Εγκεκριμένου Ταξιμέτρου
 • Βεβαίωση ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος (2 χρόνια) - προμήθεια και σωστή εγκατάσταση
 • Άδεια Μέλους Δικτύου Ραδιοταξί + Άδεια Δικτύου Ραδιοταξί (αν ισχύει)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

 • Άδεια Κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Δίπλωμα Οδήγησης
 • Άδεια Σχολής
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για σωστή τοποθέτηση και λειτουργία βοηθητικών ποδοπλήκτρων (μόνο για αρχικό έλεγχο)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

EΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 • ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 • ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 • ΤΡΙΓΩΝΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 • ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΡΕΖΕΡΒΑ) - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΧΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
 • ΤΙΜΟΝΙ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΩΝ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ (ΕΝΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΕΥΣΗ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ - ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΡTΗΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 • ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘYΝΣΗΣ
 • ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΣΑΣΙ - ΠΑΤΩΜΑ)
 • ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΗΣΗΣ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 • ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

EΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 • ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ
 • ΑΡ. ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 • ΤΡΙΓΩΝΟ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ - ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
 • ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ (ΡΕΖΕΡΒΑ) - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΦΩΤΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΧΩΝ - ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ
 • ΤΙΜΟΝΙ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ - ΖΩΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΩΝ - ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ - ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

 • ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΩΝ (ΕΝΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΕΥΣΗ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΝΩΝ ΕΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΑΞΟΝΑ

ΟΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 • ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘYΝΣΗΣ
 • ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΣΑΣΙ - ΠΑΤΩΜΑ)
 • ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΕΔΗΣΗΣ - ΚΑΥΣΙΜΟΥ - ΔΟΧΕΙΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
 • ΟΠΙΣΘΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ - ΕΛΑΣΤΙΚΑ
 • ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ